Tin nổi bật
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế cả nước và của tỉnh nói chung gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu và một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng, cửa biển bị bồi lắp, nắng hạn kéo dài..., đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, song nhìn chung kinh tế - xã hội của thị xã cũng có chuyển biến, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu trên các lĩnh vực: xuất khẩu; Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ; vận tải, cấp giấy chứng nhận QSD đất,v,v... cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ
I. Thuỷ sản:
Thời tiết ngư trường trong những tháng đầu năm diễn biến không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, do cửa biển bị bồi lắp thời gian dài, giá nhiên liệu tăng, tuy nhiên từ cuối quý 2 đến nay, thời tiết, ngư trường thuận lợi hơn, hầu hết thuyền nghề đều ra khơi đánh bắt. Ước 9 tháng sản lượng thủy sản khai thác được 45.921 tấn, đạt 78,5 % KH và bằng 98,11 % so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nuôi trồng thủy sản 85 ha, đạt 89,47 % KH năm và bằng 80,95 %, đến nay đã thu hoạch được 450 tấn, đạt 42,86 % KH và bằng 69,23 % so cùng kỳ năm trước, do điều kiện môi trường và chất lượng con giống không tốt nên đã có 32,5 ha diện tích tôm nuôi từ 7-45 ngày tuổi bị thiệt hại. Về năng lực tàu thuyền, đến nay toàn thị xã hiện có 1.954 chiếc, với tổng công suất 278.698 cv, công suất bình quân đạt 142,63 cv/thuyền, tăng 9,2 cv so cùng kỳ năm trước, trong đó thuyền từ 90 cv trở lên có 741 chiếc, chiếm 37,92 % tổng số thuyền.  Đến nay đã có 58 ngư dân được UBND tỉnh phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển xa và đã hỗ trợ 9,28 tỷ đồng, theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được quan tâm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và UBND các phường, xã, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 126 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thu phạt nộp ngân sách 368,5 triệu đồng. Hiện thị xã có 84 tàu cá được cấp phép hoạt động giã cào bay còn hiệu lực.
Về hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển trong thời gian qua do một số tổ hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ đã bán phương tiện, đến nay chỉ còn 86 tổ/498 thuyền với 4.071 lao động, giảm 34 tổ/197 thuyền và 1.682 lao động.
Tình hình tàu cá và ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt
giữ vẫn còn xảy ra, tính đến 10/9/2013 có 02 tàu cá, với 16 thuyền viên ở thị xã đã bị
Indonexia bắt giữ, so cùng kỳ năm trước giảm 04 thuyền.
II. Công nghiệp, Xây dựng:
      1. Công nghiệp:
Hầu hết các cơ sở trong lĩnh vực này đều hoạt động bình thường, tuy nhiên những tháng đầu năm do nguồn nước sạch không đủ đáp ứng cho sản xuất, nguồn nguyên liệu hải sản lại ít, do cửa biển bị bồi lắp tàu thuyền ra vào không được, song những tháng gần đây do vào vụ cá nam, nguồn nguyên liệu hải sản có khá hơn và hợp đồng tiêu thụ ổn định nên các doanh nghiệp chế biến hải sản có giá trị sản xuất tăng khá. Ước giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng (theo giá so sánh) 193.062 triệu đồng, đạt 62,08 % KH cả năm và bằng sắp xĩ so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế nhà nước 31.572 triệu đồng, tăng 6,56 %; kinh tế ngoài nhà nước đạt 137.324 triệu đồng, tăng 1,81 %; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 24.166 triệu đồng, giảm 12,59 % so cùng kỳ năm trước (giảm chủ yếu ở Cty liên doanh khoáng sản Hải Tinh). Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so cùng kỳ năm trước gồm: thủy sản khô các loại (tăng 15 %); nước uống đóng chai (tăng 11,16 %) điện thương phẩm (tăng 10,42 %); quần áo may sẳn (tăng 6,32 %).
Về tiến độ đầu tư Cụm công nghiệp, đã nghiệm thu công trình Hệ thống thoát nước thải qua xử lý của Cụm công nghiệp Tân Bình, đồng thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất cơ chế đầu tư hạ tầng Cụm chế biến hài sản có mùi Tân Bình gắn với việc chuẩn bị mặt bằng di dời các cơ sở chế biến gây ô nhiễm môi trường.
      2. Xây dựng:
     Trong 9 tháng đã triển khai thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình được khởi công từ đầu năm. Đến nay giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do thị xã làm chủ đầu tư đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng là 36.481 triệu đồng, bằng 45,69 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn ngân sách 34.060 triệu đồng, vốn huy động trong dân 2.421 triệu đồng (chủ yếu tập trung cho bê tông hóa đường hẻm nội thị và đường giao thông nông thôn). Riêng về xây dựng đường giao thông theo phương thức “nhân dân làm nhà nước hỗ trợ“, đã có 34 tuyến đường ở các phường, xã: Phước Hội (1 tuyến), Phước Lộc (1 tuyến), Tân Thiện  (7 tuyến), Tân An (6 tuyến), Bình Tân (6 tuyến), Tân Hải (2 tuyến), Tân Tiến (8 tuyến), Tân Bình (2 tuyến), Tân Phước (1 tuyến) thi công xong có tổng chiều dài trên 7,23 km, với tổng kính phí đầu tư 5.937 triệu đồng, trong đó vốn tỉnh hỗ trợ 2.456 triệu đồng, thị xã hỗ trợ 890 triệu và huy động nhân dân 2.421 triệu đồng. Ngoài ra trên lĩnh vực xây dựng nhà ở của nhân dân 9 tháng tổng giá trị xây lắp ước đạt 47.636 triệu đồng, bằng 97,43 % so cùng kỳ năm trước.
III. Nông, lâm nghiệp:
1. Nông nghiệp:
Ước tính 9 tháng đầu năm diện tích gieo trồng cây hàng năm là 5.608 ha, đạt 94,25 % kế hoạch năm và bằng 96,61 % so cùng kỳ năm trước, trong đó cây lương thực 3.525 ha, đạt 97,92 % KH và bằng 97,84 % ( gồm lúa 2.967 ha đạt 98,9 % KH
và bằng 95,13 %; bắp 558 ha, đạt 93 % KH và bằng 108,56 % so cùng kỳ năm trước;
cây chất bột có củ ( mỳ, lang ) 1.428 ha, đạt 102 % KH và bằng 91,83 %; cây thực phẩm 461 ha, đạt 61,47 % KH và bằng 91,29 %; cây công nghiệp hàng năm 194 ha, đạt 97 % KH và bằng 136,62 %  so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây lâu năm 1.438 ha, đạt 88,82 % KH và bằng sắp xĩ so cùng kỳ năm trước, trong đó cây thanh long trồng mới 90 ha, nâng diện tích thanh long hiện có ở lên 631 ha, đạt 98,59 % KH và tăng 3,48 %  so cùng kỳ năm trước và cây cao su trồng mới 46 ha, nâng tổng diện tích cây cao su lên 327 ha, đạt 116,37 % KH và tăng 41,56 % so cùng kỳ năm trước. Dự ước sản lượng lương thực có hạt thu hoạch 11.882,2 tấn, đạt 76,66 % KH và tăng 0,2 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa 8.929,6 tấn, đạt 74,41 % KH và bằng 97,38 %; sản lượng bắp 2.952,6 tấn, đạt 84,36 % KH và bằng 109,81 % so cùng kỳ. Về chuyển đổi cây trồng đã chuyển dịch khoảng 400 ha diện tích đất lúa manh mún, năng suất thấp, khó khăn về nước tưới trồng bắp lai, rau đậu các loại, khoai lang tăng hiệu quả sử dụng đất. Phối hợp Trung tâm NCPT thanh long Bình Thuận triển khai sản xuất 260 ha thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, đã có 13,52 ha/24 hộ được cấp giấy chứng nhận. Tiếp tục duy trì mô hình sản xuất rau an toàn tại các xã Tân Tiến (6,5 ha), Tân Bình (14 ha) và phường Bình tân (4,5 ha)
Tình hình sâu bệnh gây hại trong 9 tháng đã có 1.088 lượt ha cây trồng bị hại, bằng 86,69 % so cùng kỳ, trong đó trên cây lúa có 437 lượt ha; cây rau, đậu có 33 lượt ha; cây điều có 183 lượt ha; cây thanh long có 380 lượt ha; trên cây mỳ có 13 lượt ha, chủ yếu các loại sâu bệnh thông thường.
Công tác thủy lợi, thực hiện bơm tưới cho 527,7 ha diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2012-2013. Đã cơ bản hoàn thành việc tu sửa, nạo vét các tuyến mương Suối Sâu, thượng nguồn Đụt thanh Trà, đồng Chà Là, với tổng chiều dài 6.500 mét, hiện các công trình đã nghiệm thu đưa vào phục vụ sản xuất và tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.
Về chăn nuôi, hiện nay số lượng đàn gia súc, gia cầm vẫn được duy trì ổn định, Song hiện nhiều loại hình chăn nuôi như: heo rừng lai, gà Tàu vàng, yến sào, dông, ngan và bồ câu Pháp đang bị thu hẹp do khó khăn đầu ra của sản phẩm. Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, đã triển khai công tác tiêm phòng 3.000 liều vaccine LMLM type (O) đợt 1/2013 do tỉnh cấp. Ngoài ra người chăn nuôi đã tự tiêm phòng 5.325 liều vaccine dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn cho đàn heo và 12.670 liều vaccine cho đàn gia cầm. Tổ chức triển khai 2 đợt “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi“ tại các xã, phường. Bên cạnh đó thường xuyên tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, qua kiểm tra đã xử lý 10 trường hợp vi phạm thu phạt trên 19,5 triệu đồng và nhắc nhở 12 trường hợp. Kết quả trong 9 tháng đã kiểm soát giết mổ 306 con bò; 4.860 con heo và 46.800 con gia cầm. Ngoài ra đã kiểm dịch động vật xuất tỉnh 2.514 con heo.
Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt được trong năm 2012 và xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trong năm 2013. Tính đến ngày 10/9/2013 xã điểm Tân Tiến, đạt 10 tiêu chí (kế hoạch giao 14 tiêu
chí); xã Tân Hải, đạt 05 tiêu chí (KH giao 09 tiêu chí); xã Tân Bình, đạt 07 tiêu chí (KH giao 10 tiêu chí); xã Tân Phước, đạt 05 tiêu chí (KH giao 09 tiêu chí). Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 1,9 tỷ đồng.
2. Lâm nghiệp:
Triển khai công tác phòng cháy rừng mùa khô, vận động các tổ chức và nhân dân tiến hành gieo ươm cây giống để trồng rừng năm 2013. Đã triển khai giao khóan bảo vệ rừng ở xã Tân Hải với diện tích là 19,8 ha, đạt 79,84 % KH. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra tại các tuyến đường giáp ranh với huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, các cơ sở cưa xẻ, chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn, tính từ đầu năm đến ngày 10/9/2013 đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm, giảm 04 vụ so cùng kỳ, số lâm sản tịch thu gồm 0,21 m3 gỗ tròn, 3,163 m3 gỗ xẽ các loại và 02 xe lôi tự chế, tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 36,5 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra, xác minh, nghiêm thu kết quả khai thác, tận thu gỗ rừng trồng theo các giấy phép của Sở NN và PTNT tỉnh, với khối lượng 16,294 m3.
3. Khoa học công nghệ:
Tổ chức 04 lớp tập huấn về kỷ thuật phòng chống sâu bệnh gây hại trên cây mỳ. Phối hợp BQL dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh, Hôi Nông dân thị xã tổ chức 03 lớp tập huấn về cách sử dụng các chủng nấm Trichoderma xử lý phân chuồng và rác, cành thanh long loại thải phục vụ sản xuất thanh long an toàn. Phối hợp Trạm Khuyến ngư tổ chức 03 lớp tập huấn kỷ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, bảo quản sản phẩm sau khai thác và ứng dụng máy dó ngang Sonar trong khai thác cho ngư dân. Phối hợp Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức 05 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHCN cho hơn 200 hộ dân về kỷ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm EM Bokashi; quy trình sản xuất ếch trong bể xi măng, kỷ thuật sử dụng bóng đèn cao áp kích thích thanh long có hệ thống điều khiển tự động từ xa bằng điện thoại di động,v,v…Thực hiện 02 đề tài ứng dụng khoa học công nghệ: mô hình sản suất rau hữu cơ tại các vùng trồng rau Bình Tân và Tân Bình và đề tài ứng dụng mô hình trồng măng tây đem lại hiệu quả kinh tế cao, đang trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thẩm định. Đang xây dựng mô hình nuôi cá thác lác cườm thương phẩm tại xã Tân Phước, với 6.600 con giống được thả; mô hình trồng đậu phọng dại dưới vườn thanh long ( 01 ha ); mô hình nuôi con Nu tại xã Tân Bình - Tân Tiến; mô hình nuôi heo trên đệm sinh học ( 200 m2 ).
Phối hợp Trung tâm Khuyến công hoàn thành đề án ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bánh của 01 hộ SXKD, đề án đạt các yêu cầu đề ra và được nghiệm thu theo đúng quy định.
  IV. Thương mại, Dịch vụ:
  1. Thương mại, Giá cả:
  Nhìn chung thị trường ổn định, nguồn cung cấp hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng, tuy nhiên giá cả ở một số loại hàng hoá - dịch vụ thiết yếu có tăng. Nhìn chung sức mua trên thị trường không cao do sản xuất, kinh doanh
gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống nhân dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường  được thực hiện thường xuyên, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Ước tính tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên 2.500 tỷ đồng, đạt 79,84 % kế hoạch và tăng 12 % so cùng kỳ năm trước.
Về đầu tư xây dựng chợ, đã hoàn thành quy hoạch chi tiết chợ Tân Thiện , bàn giao cho UBND phường công bố, hiện UBND phường đã có phương án thiết kế và phương án huy động vốn, chuẩn bị lấy ý kiến các hộ tiểu thương. Chợ Bình Tân hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thị xã phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với chợ Tân Tiến kiến nghị Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho sử dụng một phần nguồn vốn đầu tư phát triển XDNTM hàng năm do tỉnh phân bổ để lồng ghép với vốn huy động từ tiểu thương đóng góp để xây dựng chợ.    
  2. Xuất, nhập khẩu:
  Trên địa bàn thị xã đến nay có 06 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu hàng hóa, hầu hết đều xuất khẩu hàng thủy sản. Ước tính kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 32,197 triệu USD, đạt 91,99 % KH năm và tăng 16,17 % so cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 4,879 triệu USD, đạt 162,63 % KH và tăng 84,67 %; hàng dệt may 27,318 triệu USD, đạt 85,37 % KH và tăng 8,96 % so cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bao gồm thủy sản đông 653 tấn, tăng 22,26 %; thủy sản khô 672,5 tấn, tăng 171,6 %; quần áo may sẳn 2.119 triệu cái, tăng 7,78 % so cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu tập trung ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Nhập khẩu ước đạt 20,5 triệu USD, tăng 9,71 % so cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là nhập khẩu nguyên phụ liệu may mặc của Cty cổ phần May Bình Thuận-Nhà Bè.
  3. Du lịch:
  Phối hợp đoàn Thanh tra của tỉnh làm việc với 38/45 dự án du lịch chậm triển khai, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 điểm du lịch công đồng Cam Bình-Tân Phước và làm lễ công bố quy hoạch. Đồng thời triển khai tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng. Ước lượng khách đến tham quan, nghĩ dưỡng trong 9 tháng đầu năm là 450.000 lượt người, bằng 90 % so cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách dã ngoại và nghĩ dưỡng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết.
  4. Giao thông vận tải:
  Hoạt động vận tải ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, kể cả những dịp lễ, tết. Ước tính 9 tháng, khối lượng vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 304 ngàn tấn,  đạt 70 % KH và tăng 6,26 % so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hàng hoá 21,2 triệu tấn.km, đạt 62,63 % và tăng 8,16 %; vận chuyển hành khách đường bộ đạt 639.627 lượt người.km, đạt 86,91 % và tăng  5,15 % , luân chuyển hành khách đạt 76.667.352 lượt người.km, đạt 70,74 % và tăng 6,32 % so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung Chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao, Loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiếp tục phát huy hiệu quả.
3.Công tác cấp giấy CNQSD đất :
9 tháng đã giải quyết 431 hồ sơ đủ điều kiện, với tổng diện tích cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất là 36,93 ha, đạt 104,14 % kế hoạch và bằng 172,17 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đất nông nghiệp 33,29 ha, đạt 120,05 % và bằng 162,39 %; đất ở đô thị 0,43 ha, đạt 86 % kế hoạch và bằng  51,81 %; đất ở nông thôn 2,37 ha, đạt 59,85 % và bằng 19,75 lần so cùng kỳ năm trước; các loại đất khác     0,84 ha, đạt 25,69 % kế hoạch. Nhìn chung công tác cấp giấy CNQSDĐ đạt khá so kế hoạch giaovà tăng khá cao so với cùng kỳ.
V. Thu, chi ngân sách:
Uớc thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng là 127.437 triệu đồng, đạt 71,19 % kế hoạch cả năm tỉnh giao (đạt 67,97 % chỉ tiêu phấn đấu của thị xã) và tăng  26,23 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu từ thuế, phí và thu khác 110.098 triệu đồng, đạt 70,58 % kế hoạch và tăng 17,43 % so với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất 17.339 triệu đồng, đạt 75,39 % kế hoạch tỉnh giao ( đạt 55,04 % chỉ tiêu phấn đấu của thị xã) và tăng 140,82 % so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung thu ngân sách trên địa bàn thị xã 9 tháng qua tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ nợ đọng vẫn còn cao, chiếm 13 % so tổng thu và vượt trên 5 % so chỉ tiêu Cục Thuế tỉnh giao.
   B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI:
      1. Văn hoá, Thông tin:
   Lĩnh vực Văn hóa Thông tin - Thể thao chủ yếu tập trung cho các hoạt động vui chơi, giải trí nhân dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ kết hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; các ngày lễ lớn và một số nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động thị xã triển khai nhiệm vụ năm 2013, kết quả đã có 23.423/25.442 hộ, đạt tỷ lệ 92,06 %; có 41 thôn, khu phố đăng ký giữ chuẩn thôn, khu phố văn hóa và 137/138 cơ quan đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa; tổ chức tập huấn, triển khai công tác bình xét các danh hiệu của năm 2013. Về quản lý văn hóa, đã phối hợp và tổ chức 33 đợt kiểm tra với 119 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, qua kiểm tra phát hiện 12 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 27 triệu đồng,v,v...Tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với thắng tích Hòn Bà; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Dinh Thầy-Thím. Các hoạt động TDTT cũng được tổ chức thường xuyên, số bộ môn và số lượng vận động viên tham gia ngày càng nhiều.Đã tổ chứcĐại hội TDTT cấp xã, phường và Đại hội TDTT cấp thị xã lần thứ VII năm 2013. Tổ chức phát động          “Năm gia đình Việt Nam 2013“ và họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam; sơ kết 04 năm (2009-2012) thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
  2. Giáo dục:
Ngành giáo dục, đã hoàn thành chương trình năm học 2012-2013 và tổng kết năm học đúng quy định. Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo được duy trì, tỷ lệ
học sinh lên lớp thẳng ở bậc tiểu học tăng 0,1 %; trung học cơ sở tăng 2,33 % so với năm học 2011-2012. Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,53 %, tăng 0,96 % so năm học trước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 95,2 %. Công nhận 02 phường Phước Hội và Phước Lộc đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; trường Mẫu giáo Phước Lộc đạt chuẩn Quốc gia. Đưa vào hoạt động trường THCS Phước Lộc và trường Tiểu học Tân Tiến 3. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2013 - 2014. Duy trì và giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và PCGD trung học cơ sở. Chương trình kiên cố hóa trường lớp tiếp tục thực hiện. Đồng thời triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh như: Đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bằng giáo án điện tử; chuẩn hóa trình độ chuyên môn của giáo viên; tăng cường các thiết bị đồ dùng dạy học, xây dựng trường học thân tiện, học sinh tích cực.
  4. Y tế:
  Về hoạt động y tế chủ yếu tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, cúm A H1N1,... Tính đến nay đã có 142 ca sốt xuất huyết, giảm 42 ca so cùng kỳ và 38 ca mắc tay chân miệng, giảm 114 ca so cùng kỳ. Công tác khám chữa bệnh ở các tuyến thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 7,45 %, giảm 0,5 % so cùng kỳ năm trước. Tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 237 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể các trường học, trong đó xử phạt hành chính 46 cơ sở, tổng số tiền thu phạt trên 160 triệu đồng. Nhìn chung từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hiện có 7/9 xã, phường có bác sỹ, chiếm 77,8 % và 01 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia y tế ( theo bộ tiêu chí mới ).
Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú; kết quả đã vận động được 6.949 lượt người thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 94,54 % kế hoạch năm và bằng 102,67 % so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên chiếm 18 %, tăng 5,1 % so cùng kỳ năm trước năm trước.
  5. Lao động, thương binh và xã hội:
Kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 và Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; thực hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng. Tính đến nay, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thị xã đã vận động được trên 650 triệu đồng, đạt 118,19 % kế hoạch đề ra, đã thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 13 hộ gia đình chính sách,trong đó có 05 căn xây mới và 08 căn sửa chữa, với số tiền là 410 triệu đồng. Triển khai vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo năm 2013, kết quả đến nay đã vận động được trên 825 triệu đồng, đạt 48,55 % kế hoạch thị xã đề ra, so chỉ tiêu của tỉnh giao đạt 110 %, đã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 21/36 hộ nghèo và 01/11 hộ cận nghèo, với số tiền 455 triệu đồng. Hỗ trợ chi phí học tập cho 12 ngàn học sinh, với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Đồng thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.757 người nghèo và 234 người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.
Đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 390 người, đạt 48,75 % kế hoạch và bằng 106,56 % so cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 1.869 lao động, đạt  74,76 % kế hoạch và bằng 97,9 % so cùng kỳ. Có 97 người được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, đạt 48,5 % kế hoạch.
Công tác bảo trợ trẻ em, tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Lễ,Tết,… cho 520 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật và trẻ em ở các cơ sở Bảo trợ xã hội với số tiền 43 triệu đồng. Về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, qua xét duyệt đánh giá kết quả đến nay có 7/9 xã, phường đạt chuẩn, đạt 77,78 % kế hoạch. Tổ chức khai mạc “tháng hành động trẻ em“ với chủ đề “ Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số “ và tháng phim phục vụ thiếu nhi (từ ngày 01/6 đếnn ngày 30/6/2013). 
6. Công tác phòng chống lụt bão
Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão năm 2012 và xây dựng phương án năm 2013. Chỉ đạo tháo gở giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của UBND tỉnh khắc phục hậu quả hư hỏng các công trình thủy lợi bị thiệt hại do bão số 01 năm 2012 gây ra. Phối hợp BCH PCLB và TKCN tỉnh tổ chức 04 lớp cho 225 ngư dân các phường Phước Hội, Phước Lộc, Bình Tân về nâng cao năng lực đối phó với bão lốc khi ra biển hoạt động và 01 lớp cho cán bộ UBND các xã phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng “.
Từ đầu năm đến nay đã xảy ra  02 đợt triều cường vào thôn Hồ Tôm xã Tân phước gây sạt lở đất, có 02 căn nhà tạm bị đổ sập hoàn toàn, 01 đoạn đường giao thông dài 25 m bị hư hỏng hoàn toàn 02 hồ nuôi tôm với diện tích 3.000 m2  bị sạt lỡ, hư hỏng bờ bao, không có thiệt hại về người. Hiện UBND tỉnh đã cấp 02 tỷ đồng để xây dựng đoạn kè bảo vệ có chiều dài 400 m.
7. An toàn giao thông:
Về tai nạn giao thông tính đến cuối tháng 8/2013 trên địa bàn thị xã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 07 người, bị thương không, so với cùng kỳ năm trước giảm 05 vụ, số người chết giảm 08 người, số người bị thưong giảm 5 người. Nhìn chung tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt.
                                                                             Nguồn: Chi cục Thống kê La Gi
Doanh nghiệp
Lượt truy cập