Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 18/8/2014 đến ngày 22/8/2014)
1.Thông qua phương án thiết kế công trình: Trường tiểu học Tân An 1
1. Thành phần:
1.1 Mời dự họp cả 2 nội dung:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thăng Long.
1.2 Mời cùng dự họp:
- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (Nội dung 1);
- Lãnh đạo UBND phường Tân An (Nội dung 1).
 (Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế chuẩn bị nội dung cho cuộc họp)
2. Nội dung:
+ Nội dung 1: Thông qua phương án thiết kế công trình: Trường tiểu học Tân An 1;
+ Nội dung 2: Thông qua phương án thiết kế công trình: Sửa chữa hội trường UBND thị xã La Gi.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 19/8/2014 (chiều thứ ba)
+ Nội dung 1: Bắt đầu lúc 14 giờ 00;
+ Nội dung 2: Bắt đầu lúc 15 giờ 00.
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, UBND thị xã.

2.cho ý kiến liên quan đến việc xử lý đơn của bà Ngô Thị Hồng Phước.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Công an thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị;
- Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng.
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: cho ý kiến liên quan đến việc xử lý đơn của bà Ngô Thị Hồng Phước.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/8/2014.
- Địa điểm làm việc: Phòng họp 3 - UBND thị xã.

3.Gặp gỡ, vận động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia các loại Quỹ xã hội trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Bà Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã;
- Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thị xã;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án;
- Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Công trình công cộng;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Uyên;
- Lãnh đạo Công ty Kiến Việt;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Rạng Đông;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần XD&KDN (Hoàng Quân) Bình Thuận;
- Lãnh đạo Công ty TNHH TM DV XD Trường Phú;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình;
- Lãnh đạo Công ty TNHH KT-XD Phương Nam;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Công Thành;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần TV&XD STC;
- Lãnh đạo Công ty TNHH TV&TK Thăng Long;
- Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân;
- Lãnh đạo Công ty Hải Đăng;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm định – Xây dựng Tân Hưng;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Khổng Minh;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình Nguyên;
- Lãnh đạo Công ty Khoáng sản Hải tinh;
- Lãnh đạo Trung tâm QHĐT Nông thôn Miền Nam;
-Lãnh đạo Công ty TNHH Huỳnh Tấn;
- Lãnh đạo KDL Lan Anh;
- Lãnh đạo KDL Hải Liên;
- Lãnh đạo KDL Ba Miền;
- Lãnh đạo KDL Sinh Thái Nhà Bè;
- Lãnh đạo KDL Ngọc Vĩnh;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần 577 (KDL De La Gi);
- Lãnh đạo Công ty TNHH Du lịch Ba Thật;
- Lãnh đạo DNTN Trần Vũ (KDL Đất Lành);
- Lãnh đạo Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tam Hải;
- Lãnh đạo Công ty CP Du lịch Quốc tế (KDL Sinh thái rừng dầu);
- Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT La Gi;
- Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank;
- Lãnh đạo Ngân hàng VP bank;
- Lãnh đạo Ngân hàng Đông Á;
- Lãnh đạo Ngân hàng Công thương (Viettin);
- Lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam;
- Lãnh đạo Ngân hàng Sacombank;
- Lãnh đạo Ngân hàng Á Châu.
2. Nội dung:  Gặp gỡ, vận động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia các loại Quỹ xã hội trên địa bàn thị xã.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian:  bắt đầu lúc 14h00, ngày22/8/2014 (chiều thứ 6);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 2 - UBND thị xã La Gi.

4.Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 07 tháng đầu năm 2014.
1. Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo Ban An toàn giao thông thị xã gồm:
- Đồng chí Phùng Thị Thọ, Chủ tịch UBND thị xã (chủ trì hội nghị);
- Ông Phạm Trọng Nhân           : P.Chủ tịch UBND thị xã         
- Ông Đoàn Thanh Tuấn           : Trưởng phòng QLĐT   
- Ông Nguyễn Long                  : Trưởng Công an thị xã  
- Ông Nguyễn Văn Hưng           : P.Trưởng Công an thị xã        
- Ông Trần Thanh Quế              : Chánh VP HĐND&UBND thị xã      
- Ông Nguyễn Đức Vàng           : Trưởng Phòng Tư pháp          
- Ông Trịnh Văn Thái                : Trưởng Phòng VHTT            
- Ông Lữ Duy Minh                  : Trưởng Phòng giáo dục          
- Ông Nguyễn Ngọc Hải            : Trưởng Đài TT-TH                
- Ông Nguyễn Thiệu                  : Trưởng Phòng TC-KH           
- Ông Lê Hoàng Phúc               : P.Trưởng Phòng QLĐT         
- Đội Trưởng Đội Thanh tra giao thông thị xã                  
- Ông Huỳnh Hồng Thế             : Chủ tịch UBMTTQVN           
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           : Quyền Bí thư Thị đoàn                    
- Bà Vương Thị Yến                  : Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị xã  
- Ông Trần Anh                        : Chủ tịch LĐLĐ thị xã             
* Tổ chuyên viên giúp việc:
- Ông Hà Quang Khang             : Đội trưởng Đội CSGT thị xã
- Ông Phan Phụng Minh            : C/v phòng QLĐT                
2. Nội dung họp: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 07 tháng đầu năm 2014.
3. Thời gian họp: 01 buổi, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/8/2014. (Chiều thứ 4)
4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, UBND thị xã La Gi.
Phòng Quản lý đô thị (Thường trực Ban ATGT thị xã chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu). Đài truyền thanh truyền hình thị xã cử cán bộ ghi hình và đưa tin.

5. Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện bồi thường giải toả dự án siêu thị và khu đóng sửa tàu thuyền:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo UBND phường Tân Thiện.
2. Nội dung:  Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện bồi thường giải toả dự án siêu thị và khu đóng sửa tàu thuyền phường Bình Tân.
Chuẩn bị nội dung:
- Giao UBND phường Tân Thiện báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải toả dự án siêu thị;
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải toả dự án khu đóng sửa tàu thuyền phường Bình Tân.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 15h00, ngày20/8/2014 (chiều thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 3 - UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập