Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 03/03/2015)
1.Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
1. Thành phần:
* Ở tỉnh:
- Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận;
- Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận;
- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
* Ở thị xã:
                             - Thường trực Thị ủy;
                             - Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã;
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - PCT. UBND thị xã (chủ trì);
                             - Thành viên BCĐ Phong trào“TDĐKXDĐSVH”.
                             - Các cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng Kỷ niệm chương và các tập thể, cá nhân được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch khen thưởng gồm:
          + Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã
          + UBND phường Tân An
          + Ban Văn hóa - Xã hội xã Tân Tiến
          + Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thị ủy La Gi
          + Ông Vũ Đình Bửu – Phó chủ tịch UBMTTQVN thị xã
          + Bà Võ Thị Thu – Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND
          + Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó trưởng Phòng VH&TT
          + Ông Nguyễn Văn Sông – Cộng tác viên Trung tâm VH-TT&TT
          + Ông Hồ Nhân Tôn - Cộng tác viên Trung tâm VH-TT&TT
          + Ông Trần Hiếu Nam – Võ sư võ Cổ truyền Việt Nam
          + Ông Võ Dinh Điền – Trưởng trạm Y tế phường Bình Tân
          + Ông Đỗ Văn Hưởng – Chuyên viên Phòng VH&TT
          + Bà Huỳnh Lê Thanh Thủy – cán bộ phường Phước Hội.
          * Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:
01 Ban Tuyên Giáo 08 Công ty LDKSQT Hải Tinh  
 02 Ban Dân Vận 09 BQL Bến Xe  
03 TT Bồi Dưỡng Chính Trị 10 Chi Nhánh Xăng Dầu - Dầu Khí  
04 Văn Phòng Thị Ủy 11 C.Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Hàm Tân  
05 Ủy Ban Kiểm Tra 12 Ngân Hàng NNPT&NT  
06 Ban Tổ Chức 13 Chi Nhánh Điện  
07 UBMTTQVN thị xã La Gi 14 Công Ty CP May BT-NB  
15 LĐLĐ 52 Công Ty Cấp Nước  
16 Hội Nông Dân 53 Bưu Điện  
17 Hội LHPN 54 Chi Nhánh Cty CP Thương Mại  
18 Thị Đoàn 55 T.T Viễn Thông La Gi - HT  
19 Hội Chữ Thập Đỏ 56 Quỹ Tín Dụng  
20 Hội Cựu Chiến Binh    
21 Hội Đông Y 57 Bệnh Viện  
22 VP.HĐND - UBND    
23 Phòng Nội Vụ 58 Nhà Trẻ Bông Sen  
24 Phòng QL Đô Thị 59 Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ  
25 Phòng Văn Hóa & Thông Tin 60 Trường TH Phước Hội 1  
26 Chi Cục Thống Kê 61 Trường TH Phước Hội 2  
27 Phòng Kinh Tế 62 Trường TH Phước Hội 3  
28 Phòng Tư pháp 63 Trường TH Phước Hội 4  
29 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 64 Trường THCS Phước Hội 1  
30 Phòng Tài nguyên - Môi trường 65 Trường THCS Phước Hội 2  
31 Phòng Giáo Dục & Đào Tạo 66 Trường TH Phước Lộc 1  
32 Phòng Y Tế 67 Trường TH Phước Lộc 2  
33 Ban QL Dự Án 68 Trường MG Phước Lộc  
34 Ban QL Cảng 69 TrườngMNHoa Hồng  
35 Ban QL Chợ 70 Trường MG Tân An 1  
36 Đài Truyền thanh - Truyền hình 71 Trường MG Tân An 2  
37 Trung tâm VHTT - TT 72 Trường TH Tân An 1  
38 Văn phòng ĐKQSDĐ 73 Trường TH Tân An 2  
39 Phòng LĐTB - XH 74 Trường TH Tân An 3  
40 Kho Bạc NN 75 Trường THCS Tân An  
41 Chi Cục Thuế 76 Trường MG Tân Thiện  
42 Hạt Kiểm Lâm 77 Trường TH Tân Thiện  
43 Khu Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi 78 Trường THCS Tân Thiện  
44 Trạm Khuyến Ngư 79 Trường MG Tân Phước  
45 Trạm KTCT Thủy Lợi 80 Trường TH Tân Phước 1  
46 Trạm Khí Tượng 81 Trường TH Tân Phước 2  
47 Trạm Thú Y 82 Trường TH Tân Phước 3  
48 Trạm Bảo Vệ Thực Vật 83 Trường MG Bình Tân  
49 Trạm Khuyến Nông 84 Trường TH Bình Tân 1  
50 Đội Chiếu Bóng Số 3 85 Trường TH Bình Tân 2  
51 Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội 86 Trường TH Bình Tân 3  
87 Hội Luật Gia 117 Trường THCS Bình Tân  
88 Trung Đoàn 812 118 Trường MG  Tân Bình  
89 Tòa Án 119 Trường TH Tân Bình 1  
90 BCH Quân Sự 120 Trường TH Tân Bình 2  
91 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 121 Trường MG  Tân Hải  
92 Công An Thị Xã 122 Trường TH Tân Hải 1  
93 Thanh Tra NN 123 Trường TH Tân Hải 2  
94 Trung Tâm Dạy Nghề 124 Trường THCS Tân Hải  
95 Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 125 Trường TH Tân Tiến 1  
96 Đồn Biên Phòng 456 126 Trường TH Tân Tiến 2  
97 Viện Kiểm Sát 127 Trường THCS Tân Tiến  
98 BHXH 128 Trường MG Tân Tiến  
99 Ban QLCTCC 129 Trường TH Tân Tiến 3  
100 Trung Tâm DSKHHGĐ 130 Trường THCS Phước Lộc  
101 Đội thanh tra Thủy sản số 3 131 Trung Tâm Y Tế
102 UBND Phường Phước Hội 132 Trạm Y Tế Phường Tân An
103 Công An Phường Phước Hội 133 Trạm Y Tế Phường Phước Hội
104 UBND Phường  Tân An 134 Trạm Y Tế Phường Phước Lộc
105 Công An Phường Tân An 135 Trạm Y Tế Phường Tân Thiện
106 UBND Phường Tân Thiện 136 Trạm Y tế Xã Tân Phước
107 Công An Phường Tân Thiện 137 Trạm Y tế Phường Bình Tân
108 UBND Phường Bình Tân 138 Trạm Y tế Xã Tân Bình
109 Công An Phường Bình Tân 139 Trạm Y tế Xã Tân Tiến
110 UBND Phường Phước Lộc 140 Trạm Y tế Tân hải
111 Công an phường Phước Lộc  
112 UBND Xã Tân Phước  
113 UBND xã Tân Bình  
114 UBND Xã Tân Tiến  
115 UBND xã Tân Hải  
116 Nhà Thiếu Nhi  
 
Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã mời giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học nêu trên cùng tham dự Hội nghị.
 
* Ở xã, phường :
- Chủ tịch UBND (Hoặc Phó Chủ tịch phụ trách VHXH);
          - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Công chức Văn hóa xã hội.
          * Ở thôn, khu phố:
- Bí thư Chi bộ;
- Trưởng Thôn – khu phố;
- Trưởng Ban vận động xây dựng Thôn - Khu phố văn hoá.
(Thành phần ở xã, phường, thôn, khu phố đề nghị UBND xã, phường mời cùng tham dự Hội nghị).
          2. Nội dung:
Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Giao Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị.
3. Thời gian:
          Vào lúc 07 giờ 30 ngày 03 tháng 4 năm 2015 (sáng thứ sáu).
          4. Địa điểm:
          Tại Hội trường Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi.

2.giao ban định kỳ công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu và Dự án tổng thể trên địa bàn thị xã. 
I. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và công chức phụ trách;
- Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất thị xã;
- Lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, phường.
II. Nội dung: giao ban định kỳ công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu và Dự án tổng thể trên địa bàn thị xã.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
III. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 31/3/2015 (Chiều thứ Ba).
2. Địa điểm: phòng họp số 1 - UBND thị xã./.

3.Làm việc với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
1. Thành phần:
- Thường trực Thị ủy;
- Đồng chí Phùng Thị Thọ – Chủ tịch UBND thị xã;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo Kho bạc thị xã.
2. Nội dung: Làm việc với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
Chuẩn bị nội dung: giao Chi cục Thuế thị xã chủ trì chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 14h00, ngày30/3/2015 (chiều thứ hai);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã./.

4.Nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng siêu thị, các chợ và các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Các thành viên Tổ công tác phụ trách xây dựng và phát triển chợ thị xã;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Tân, Tân Thiện, Tân Tiến.
2. Nội dung:Nghe báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng siêu thị, các chợ và các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã.
* Chuẩn bị nội dung: Giao phòng Kinh tế tổng hợp, chuẩn bị nội dung và in ấn tài liệu phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 30/3/2015 (chiều thứ hai).
- Địa điểm: tại Phòng Tiếp dân – UBND thị xã.

5.Làm việc, thống nhất giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư liên quan đến dự án của Công ty trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo UBND xã Tân Bình.
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư (nhờ phòng Kinh tế thông báo và chuyển giấy mời giúp).
2. Nội dung:Làm việc, thống nhất giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư liên quan đến dự án của Công ty trên địa bàn thị xã.
* Chuẩn bị nội dung: Trên cơ sở đề nghị của Công ty Bảo Thư tại Công văn số 14/2015/CV-BIDICO ngày 14/3/2015, giao phòng Kinh tế tổng hợp, chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo UBND thị xã làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 03/4/2015 (sáng thứ sáu).
- Địa điểm: tại Phòng Họp số 1 – UBND thị xã.

6.Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2015 do UBND tỉnh tổ chức.
1. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban chỉ đạo Ban An toàn giao thông thị xã gồm:
- Bà Phùng Thị Thọ                 : Chủ tịch UBND thị xã; Kiêm Trưởng ban ATGT thị xã (Chủ trì).
- Ông Nguyễn Long                 : Trưởng Công an thị xã;
- Ông Nguyễn Văn Hưng                  : P.Trưởng Công an thị xã;     
- Ông Trần Thanh Quế            : Chánh VP HĐND&UBND thị xã; 
- Ông Nguyễn Đức Vàng                   : Trưởng Phòng Tư pháp;       
- Ông Trịnh Văn Thái              : Trưởng Phòng VHTT;          
- Ông Lữ Duy Minh                 : Trưởng Phòng giáo dục;                 
- Ông Nguyễn Ngọc Hải          : Trưởng Đài TT-TH;              
- Đội Trưởng Đội Thanh tra giao thông thị xã;             
- Ông Huỳnh Hồng Thế           : Chủ tịch UBMTTQVN;                 
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam                   : Quyền Bí thư Thị đoàn;                           
- Bà Vương Thị Yến                : Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị xã;      
- Ông Trần Anh                       : Chủ tịch LĐLĐ thị xã;          
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
- Tổ chuyên viên giúp việc:
+ Ông Hà Quang Khang                   : Đội trưởng Đội CSGT thị xã;
+ Ông Phan Phụng Minh                   : Chuyên viên phòng QLĐT    .     
2. Nội dung họp: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2015 do UBND tỉnh tổ chức.
3. Thời gian họp: 01 buổi, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 31/3/2015. (Sáng thứ 3)
4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, UBND thị xã La Gi.

7. Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án thị xã:
I. Thành phần:
1. Đ/c Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã (chủ trì).
2. Đ/c Trần Văn Ba - Chi cục Trưởng Chi cục Thi hàn h án dân sự thị xã - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.
3. Các đ/c là Ủy viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã, gồm:
          - Đ/c Nguyễn Đức Vàng - Trưởng Phòng Tư pháp.                   
          - Đ/c Nguyễn Thiệu - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch.      
          - Đ/c Thiên Quốc Phúc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.    
          - Đ/c Nguyễn Long - Trưởng Công an thị xã.                  
          - Đ/c Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã.
- Đ/c Vương Thị Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.
4. Mời Chánh án Tòa án nhân dân thị xã, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chánh Thanh tra thị xã tham gia họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã.     
II. Nội dung:họp nghe báo cáo và cho ý kiến liên quan đến việc thi hành án đối với căn nhà trên tổng diện tích đất 225m2, tọa lạc tại khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi của vợ chồng ông Hồ Quốc Hùng và bà Ngô Thị Thuận  chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Khánh Ly.
III. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/4/2015.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.
* Giao Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
 
8. Tổ chức đối thoại lần 2 để giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Hồng Phước, trú khu phố 1, phường Phước Lộc, thị xã La Gi đối với khiếu nại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND phường Phước Lộc về giải quyết khiếu nại lần đầu.
 1. Thành phần tham dự đối thoại:
- Bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thị xã;
- Lãnh đạo và Công chức thụ lý hồ sơ Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị thị xã;
- Trưởng phòng tư pháp thị xã;
- Lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng thị xã;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá La Gi;
- Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính-xây dựng phường Phước Lộc;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Bà Ngô Thị Hồng Phước (người khiếu nại);
- Ông Nguyễn Văn Chừng - Luật sư trợ giúp pháp lý cho bà Ngô Thị Hồng Phước (theo Giấy giới thiệu số 42/GGT-VPLS ngày 16/10/2014 của Văn phòng Luật sư Nguyễn Đức Đạt).
 
2. Nội dung: Tổ chức đối thoại lần 2 để giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Hồng Phước, trú khu phố 1, phường Phước Lộc, thị xã La Gi đối với khiếu nại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND phường Phước Lộc về giải quyết khiếu nại lần đầu.
 
3. Thời gian và địa điểm:
- Buổi họp bắt đầu lúc: 8 giờ 00 phút, ngày 03/4/2014 (sáng thứ sáu).
- Địa điểm:  Phòng Tiếp dân – UBND thị xã.

9. Họp tổ Công nghệ thông tin thị xã, triển khai kế hoạch CNTT năm 2015.
* Thành phần mời :
- Ông Tôn Thất Muộn             PCT UBND thị xã (Chủ trì)
 - Ông Trần Thanh Quế          Chánh VP HĐND&UBND       
 - Ông Trịnh Văn Thái             Trưởng phòng VH&TT
- Ông Võ Hoài Vĩnh               Chuyên viên phòng VH&TT      
- Ông Lê Thanh Khiết            QTM VP.HĐND&UBND
- Đại diện Ban tuyên giáo thị ủy;
- Đại diện Đài Truyền thanh – Truyền hình;
 - Đại diện Chi cục thống kê thị xã;
Nội dung: Họp tổ Công nghệ thông tin thị xã, triển khai kế hoạch CNTT năm 2015.
* Thời gian : Vào lúc 08 giờ 00 ngày 31/3/2015 (sáng thứ 3).
* Địa điểm  : Tại phòng A. Muộn PCT UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập