Giấy mời họp
GIẤY MỜI HỌP HĐND & UBND (Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 27/9/2014)
1. Nghe báo cáo kết quả rà soát đất dự phòng 5% trên địa bàn thị xã.
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân - PCT UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSDĐ thị xã;
- Lãnh đạo UBND các xã, phường.
2. Nội dung: nghe báo cáo kết quả rà soát đất dự phòng 5% trên địa bàn thị xã.
Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8 giờ ngày 23/9/2014 (Sáng thứ Ba).
 - Địa điểm: tại Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

2. Tiểu ban nội dung Ban tổ chức các ngày lễ lớn thông qua kế hoạch xuất bản ấn phẩm văn hóa “Hàm Tân xưa và nay – thị xã La Gi 40 năm xây dựng và phát triển”.
I.Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn               Phó Chủ tịch UBND thị xã: Chủ trì
- Ông Võ Văn Hoàn                  Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy;                   
- Ông Trịnh Văn Thái                Trưởng phòng VH&TT;          
- Ông Phan Chính                     Chi hội Trưởng Chi hội VHNT;          
- Ông Lữ Duy Minh                   Trưởng phòng GD&ĐT;          
- Bà Dương Thị Hải Âu              Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy;               
- Ông Hoàng Tùng                    GĐ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị;   
- Ông Trần Anh                         Chủ tịch Liên đoàn Lao động;                     
- Ông Nguyễn Quang Dáng       Chủ tịch Hội CCB thị xã;                   
- Bà Vương Thị Yến                  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;
- Ông Phạm Văn Mười              Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;  
- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam           Q.Bí thư Thị đoàn.                            
  II. Nội dung: Tiểu ban nội dung Ban tổ chức các ngày lễ lớn thông qua kế hoạch xuất bản ấn phẩm văn hóa “Hàm Tân xưa và nay – thị xã La Gi 40 năm xây dựng và phát triển”.
(Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Chi hội VHNT thị xã chuẩn bị nội dung).
III.Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian:  Vào 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2014.  
2. Địa điểm:  tại Phòng họp số 3 - UBND thị xã

3.Tham dự buổi gặp mặt và tọa đàm nhân ngày Du lịch Thế giới 27/9/2014 với chủ đề “ Du lịch và Phát triển Cộng đồng”
I.Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn               Phó Chủ tịch UBND thị xã
- Ông Trịnh Văn Thái                Trưởng phòng VH&TT;          
- Bí Thư, Chủ tịch, Chủ tịch UBMTTQ VN các xã Tân Tiến, Tân Phước và phường Bình Tân.   (Giao UBND các xã, phường mời các thành phần nêu trên tham dự)       II. Nội dung:
Tham dự buổi gặp mặt và tọa đàm nhân ngày Du lịch Thế giới 27/9/2014 với chủ đề “ Du lịch và Phát triển Cộng đồng”
III.Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian:  Vào 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2014.  
2. Địa điểm:  tại Khách sạn Bình Minh  số 211 đường Lê Lợi , Tp. Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận.
Yêu cầu các đồng chí tập trung tại Văn phòng UBND thị xã vào lúc 6 giờ sáng ngày 26/9/2014 để đi. Giao văn phòng HĐND& UBND bố trí phương tiện đi và về.

4.Làm việc với ông Lê Minh Hiền liên quan đến dự án Khu lâm viên kết hợp du lịch sinh thái rừng dầu tại xã Tân Bình, thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế La Gi.
1. Thành phần:
- Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Chủ tịch UBND thị xã,   Chủ trì.
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Lãnh đạo UBND xã Tân Bình;
- Lãnh đạo Hạt kiểm Lâm thị xã;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
* Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế La Gi.
* Mời ông Lê Minh Hiền, trú tại khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi.
2. Nội dung: Làm việc với ông Lê Minh Hiền liên quan đến dự án Khu lâm viên kết hợp du lịch sinh thái rừng dầu tại xã Tân Bình, thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế La Gi.
 (Giao Thanh tra thị xã phối hợp Văn phòng HĐND & UBND thị, phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp).
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/9/2014 (sáng thứ 4).
- Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

5. Nghe báo cáo và ý kiến đề xuất để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo:
I. Thành phần:
- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ông Tôn Thất Muộn, (chủ trì);
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo Công an thị xã;
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị;
- Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng;
- Chủ tịch UBND xã Tân Hải;
- Chủ tịch UBND xã Tân Bình.
II. Nội dung: Nghe báo cáo và ý kiến đề xuất để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo:
1. Việc triển khai thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Hồ Tam Sơn, tại thôn Bình An 2, xã Tân Bình và các vấn đề liên quan.(giao UBND xã Tân Bình chuẩn bị nội dung cáo báo).
2. Công tác kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm tại Cốc Thần Long (giao UBND xã Tân Hải chuẩn bị nội dung cáo báo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã và nội dung yêu cầu của tổ công tác)
III. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00’, ngày 24/9/2014 (chiều thứ tư).
- Địa điểm: Phòng họp số 3, UBND thị xã La Gi. Địa chỉ: số 26 Hoàng Diệu, phường Tân An thị xã La Gi.   

6. Làm việc với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân liên quan đến Công văn số 2304/CV-SHTC ngày 23/4/2014 của Công ty, việc triển khai thực hiện dự án du lịch Sài Gòn – Hàm Tân giai đoạn 2.
1. Thành phần:
- Ông Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã,    Chủ trì.
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;
- Chánh Thanh tra thị xã;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;
- Chủ tịch UBND xã Tân Bình;
- Mời Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Sài gòn – Hàm Tân (có địa chỉ trụ sở Công ty tại số 23 đường Ký Hòa, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh – Gửi EMS);
2. Nội dung, thời gian và địa điểm làm việc:
- Nội dung: Làm việc với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân liên quan đến Công văn số 2304/CV-SHTC ngày 23/4/2014 của Công ty, việc triển khai thực hiện dự án du lịch Sài Gòn – Hàm Tân giai đoạn 2.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/9/2014 (sáng thứ 5).
- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 3  – UBND thị xã.
 
* Giao Văn phòng HĐND & UBND thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung có liên quan để phục vụ cuộc họp và ghi biên bản cuộc họp.

7. Nghe báo cáo việc giải quyết liên quan đến trật tự tại Cảng cá La Gi và kiến nghị của Công ty V.S.G
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Trọng Nhân – PCT UBND thị xã: chủ trì;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị;
- Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá La Gi;
- Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc;
- Lãnh đạo UBND phường Phước Lộc.
2. Nội dung: Nghe báo cáo việc giải quyết liên quan đến trật tự tại Cảng cá La Gi và kiến nghị của Công ty V.S.G.
Chuẩn bị làm việc: Giao phòng Kinh tế chủ trì chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan để phục vụ cho buổi làm việc.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: bắt đầu lúc 14h00, ngày24/9/2014 (chiều thứ tư);
- Địa điểm: tại phòng Họp số 1 - UBND thị xã

8. Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Nguyễn Công Ngà:
I. Thành phần tham dự:
1.Đ/c Tôn Thất Muộn – Phó Chủ tịch UBND thị xã,  Chủ tịch HĐTV -  Chủ trì;
2. Ông Kha Ngân Quân – Chánh Thanh tra thị xã,  Phó Chủ tịch Thường trực;
3. Ông Nguyễn Mậu Sâm – Phó Phòng TN&MT,  Phó Chủ tịch HĐTV;
4. Ông Trần Thanh Quế - Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã;
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Phó phòng Tư pháp;
6. Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế;
7. Ông Lê Hoàng Phúc – Phó phòng Quản lý đô thị;
8. Ông Phạm Duy Khang – Phó Trưởng Công an thị xã;
9. Mời Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã;
10. Mời ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội nông dân thị xã;
11. Ông Huỳnh Văn Nhật – Cán sự VP HĐND&UBND thị xã, Thư ký HĐTV;
12. Chủ tịch UBND xã Tân Phước.
II. Nội dung: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết vụ khiếu nại của ông Nguyễn Công Ngà. (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu và báo cáo tại cuộc họp).
III. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày  23/9/2014 (chiều thứ ba).
+ Địa điểm: Tại phòng họp số 3 – UBND thị xã.
Doanh nghiệp
Lượt truy cập