Nhằm giúp cán bộ đoàn cơ sở thôn, khu phố trên địa bàn thị xã nắm vững một số kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn. Thị Đoàn La Gi phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2014. chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập