Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2014, UBND thị xã xác định cácnhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2014 như sau: 1. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác, tận thu tất cả các nguồn, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; chú trọng hoàn tất các thủ tục để thu tiền sử dụng đất qua các khu dân cư theo chủ trương tạo vốn để chi cho đầu tư phát triển, cụ thể các khu dân cư: Hoàng Diệu II, mặt bằng chợ Tân Hải (cũ), khu dân cư chợ phường Bình Tân, khu đất quy hoạch khu đóng sửa tàu thuyền Bình Tân trước đây. chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập