TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  THÁNG 4/2014 I. Thủy sản : Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 do điều kiện thời tiết khá thuận lợi, bên cạnh đó thời gian này cũng là lúc bà con ngư dân đang chuẩn bị bước vào vụ cá nam, nên hầu hết các thuyền nghề đều tập trung đánh bắt. Ước sản lượng khai thác trong tháng được 6.000 tấn, tăng gần 5 % so tháng cùng kỳ năm trước. Về sản lượng nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi tôm chủ yếu tập trung chăm sóc số diện tích đang thả nuôi, tính đến nay toàn thị xã đã thả nuôi được 45 ha;
chi tiết
I. Thủy sản : Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 do điều kiện thời tiết khá thuận lợi, bên cạnh đó thời gian này cũng là lúc bà con ngư dân đang chuẩn bị bước vào vụ cá nam, nên hầu hết các thuyền nghề đều tập trung đánh bắt. Ước sản lượng khai thác trong tháng được 6.000 tấn, tăng gần 5 % so tháng cùng kỳ năm trước. Về sản lượng nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi tôm chủ yếu tập trung chăm sóc số diện tích đang thả nuôi, tính đến nay toàn thị xã đã thả nuôi được 45 ha; chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập