Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã được Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc. chi tiết
Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã được Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc. chi tiết
Danh mục thông tư nghị định (cập nhật thường xuyên) chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập