HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ  THỊ XÃ LA GI Đất nước Việt Nam của chúng ta là quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, truyền thuyết “một bọc trăm trứng” của dân tộc Việt Nam là truyền thuyết thiêng liêng về thành phần các dân tộc trên đất nước ta có chung một cội nguồn lịch sử. Từ mấy nghìn năm nay, 53 dân tộc thiểu số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên Tổ quốc Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết gắn bó chống chọi với thiên tai, chiến đấu chống giặc ngoại xâm tạo nên lịch sử vẻ vang và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay.
chi tiết
Đất nước Việt Nam của chúng ta là quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, truyền thuyết “một bọc trăm trứng” của dân tộc Việt Nam là truyền thuyết thiêng liêng về thành phần các dân tộc trên đất nước ta có chung một cội nguồn lịch sử. Từ mấy nghìn năm nay, 53 dân tộc thiểu số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên Tổ quốc Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết gắn bó chống chọi với thiên tai, chiến đấu chống giặc ngoại xâm tạo nên lịch sử vẻ vang và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay. chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập