TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  THÁNG 7/ 2014 I. Thủy sản: Tình hình thời tiết những ngày đầu tháng không được thuận lợi, ngoài khơi biển động, do ảnh hưởng bão ở biển đông. Tuy nhiên hiện đang là mùa vụ đánh bắt. Ước sản lượng khai thác trong tháng được khoảng 6.400 tấn, so cùng kỳ năm trước bằng 101,91 %, trong đó: cá 3.450 tấn, bằng 106,32 %; Mực 1.150 tấn, bằng 119,17 %; tôm 100 tấn; bằng 102,04 %; hải sản khác 1.700 tấn, bằng 86,21 % so cùng kỳ này năm trước.
chi tiết
I. Thủy sản: Tình hình thời tiết những ngày đầu tháng không được thuận lợi, ngoài khơi biển động, do ảnh hưởng bão ở biển đông. Tuy nhiên hiện đang là mùa vụ đánh bắt. Ước sản lượng khai thác trong tháng được khoảng 6.400 tấn, so cùng kỳ năm trước bằng 101,91 %, trong đó: cá 3.450 tấn, bằng 106,32 %; Mực 1.150 tấn, bằng 119,17 %; tôm 100 tấn; bằng 102,04 %; hải sản khác 1.700 tấn, bằng 86,21 % so cùng kỳ này năm trước. chi tiết
Chiều ngày 3/6, tại hội trường UBND phường Phước Hội, CLB thơ ca La Gi tổ chức ra mắt 2 tập thơ Cát Bồi – Hương quê.
chi tiết
Sản phẩm - Dịch vụ
Doanh nghiệp
Lượt truy cập